OM 01

Cho xe hơi / phòng ngủ
Tính năng
– Diện tích khuếch tán: 1-10 m^2
– Phun tự động
– Kết nối HVAC
– Điện đầu vào: 5v with USB
– Thể tích bình: 100 ml
– Kích thước: 72* 132
– Trọng lượng: 0,32 kg